Search This Website

Thursday, April 1, 2021

ઓફિસ ઉપયોગી પત્રકો

 

ઓફિસ ઉપયોગી

ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો 

(1) તિથિ ભોજન આપનાર દાતાશ્રીનો રુણ સ્વીકાર પ્રમાણપત્ર
(2) શાળા માં સતત ગેરહાજર રહેતા બાળકના વાલી ને જાણ કરવા નો નમૂનો વર્ડ ફાઈલ માં
(3) જન્મ દિન શુભેચ્છા કાર્ડ
(4) રજા રીપોર્ટ વર્ડ ફાઈલ
(5) smc પરિશિષ્ટ 9 અને 10 excell file
(6) પ્રાર્થના સભા આયોજન excell file
(7) પ્રાર્થના સભા આયોજન ફ્રન્ટ પેજ word file
(8) પુરો પગાર દરખાસ્ત વર્ડ ફાઈલ
(9) નામ,અટક,જાતિ ફેરફાર માટેની અરજી excell file
(10) લાંબી રજા ચેકલીસ્ટ
(11) રજા પત્રક excell file
(12) સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આજનું ગુલાબ નોંધવા માટેની વર્ડ ફાઈલ
(13) સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આજનો દિપક નોંધવા માટેની વર્ડ ફાઈલ
(14) જન્મનો દાખલો મેળવવા માટેની અરજી વર્ડ ફાઈલ
(15) એલ.સી.મેળવવા માટેની અરજી વર્ડ ફાઈલ
(16) CAL રજીસ્ટર excell file
(17) દૂરવર્તી શિક્ષણ રજીસ્ટર excell file
(18) તાલીમ રજીસ્ટર વર્ડ ફાઈલ
(19) રજા નોંધણી રજીસ્ટર વર્ડ ફાઈલ
(20) વાઉચર વર્ડ ફાઈલ
(21) વાઉચર ન્યુ વર્ડ ફાઈલ
(22) પાસપોર્ટ એન.ઓ.સી માટેની અરજી વર્ડ ફાઈલ
(23) પાસપોર્ટ એન.ઓ.સી માટેની અરજી પી.ડી.એફ.ફાઈલ
(24) ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક પી.ડી.એફ.ફાઈલ
(25) ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક વર્ડ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો
(26) સ્પર્ધા પ્રમાણપત્ર વર્ડ ફાઈલ
(27) સન્માન પત્ર વર્ડ ફાઈલ
(28) આધારકાર્ડ રજીસ્ટર excell ફાઈલ
(29) આધારકાર્ડ રજીસ્ટર ફ્રન્ટ પેજ
(30) આપેલ/ આવેલ L.C. રજીસ્ટર excell ફાઈલ
(31) L.C. રજીસ્ટર ફ્રન્ટ પેજ
(32) દૈનિક હાજરી બુક excell ફાઈલ
(33) મારો પરિચય વર્ડ ફાઈલ
(34) વર્ગ પંચાયત વર્ડ ફાઈલ
(35) નિબંધ લેખન આયોજન
(36) દૈનિક શિક્ષણ કાર્ય નોંધ વર્ડ ફાઈલ
(37) વાલી સંપર્ક રજીસ્ટર excell ફાઈલ
(38) વાલી સંપર્ક રજીસ્ટર ફ્રન્ટ પેજ
(39) સુચના બુક વર્ડ ફાઈલ
(40) સ્ટાફ મિટિંગ રજીસ્ટર વર્ડ ફાઈલ
(41) માસ વાર વિદ્યાર્થી હાજર દિવસ નું પત્રક
(42) પરિણામ તારીજ excell ફાઈલ
(43) વિદ્યાર્થી મુવમેન્ટ રજીસ્ટર excell file
(44) વિદ્યાર્થી મુવમેન્ટ રજીસ્ટર ફ્રન્ટ પેજ
(45) વિદ્યાર્થી ગ્રોથ ચાર્ટ પત્રક
(46) ખાનગી અહેવાલ નવા નમૂના મુજબ Pdf ફાઈલ

No comments:

Post a Comment